Chính sách - Quản lý

Đầu năm 2020, chính sách bất động sản nào sẽ có hiệu lực?

Đầu năm 2020, chính sách bất động sản nào sẽ có hiệu lực?

Bị phạt tới 1 tỷ đồng nếu chậm làm sổ hồng, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, công bố bảng giá đất là những chính sách bất động sản mới sẽ có hiệu lực thi hành kể từ đầu năm 2020.

Lãi suất cho vay mua nhà của các ngân hàng trong Tháng 1/2020

Lãi suất cho vay mua nhà của các ngân hàng trong Tháng 1/2020

Bảng so sánh lãi suất vay mua nhà của các ngân hàng, giúp nhiều khách hàng lựa chọn được mức lãi suất hợp lý nhất cho mình.